Logo
Kuhinjska So

Kuhinjska so

So je “belo zlato mora” koje od davnina hrani daje ukus. Za so se od davnina smatralo da je dragocena supstanca, čak vrednija od zlata i kao takva izvor velikog bogatstva. U istoriji je so bila veoma važna roba i često je korišćena kao valuta. Gradovi duž velikih trgovinskih puteva (“putevi soli”) su se razvijali u velike metropole, iako je danas so dostupna svuda – ona je i dalje najvažniji oblik začina koji postoji. Kuhinjska…